Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-5.1 RRC-5.1

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie wody zimnej i gorącej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu z trzpieniem uszczelnionym […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-4

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacjach technologicznych połączonych równolegle z zaworem regulatora. Stosowany w procesach przemysłowych, przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu dwugniazdowego z grzybem odciążonym […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-3

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu dwugniazdowego z […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-2

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej równolegle z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu jednogniazdowego […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-1

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach, przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu […]

Reduktory ciśnienia (upustowe)

REGULATOR CIŚNIENIA RC-5-2M

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator bezpośredniego działania z siłownikiem mieszkowym przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem na żądanym poziomie. Stosowany szczególnie w przemyśle petrochemicznym przy przepływie czynników agresywnych lub o wysokiej temperaturze. Ciśnienie regulowane do 16 bar. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu z grzybem odciążonym ciśnieniowo,• siłownika, którego elementem wykonawczym jest […]

Reduktory ciśnienia (upustowe)

REGULATOR CIŚNIENIA RC-5-2T

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator bezpośredniego działania z siłownikiem tłokowym przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem na żądanym poziomie. Stosowany szczególnie do regulacji wody zimnej i gorącej, olejów, powietrza i innych gazów o wyższych parametrach ciśnienia w zakresie 12-38 bar. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu z grzybem odciążonym ciśnieniowo• siłownika, którego […]

Reduktory ciśnienia (upustowe)

REGULATOR CIŚNIENIA RC-5-2

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem regulatora na żądanym poziomie. Stosowany jest w procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie do innych mediów po uzgodnieniu z producentem. Oferujemy wykonania antykawitacyjne i obniżające hałas. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu z grzybem […]

Reduktory ciśnienia (upustowe)

REGULATOR CIŚNIENIA RC-5-1

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem regulatora. Stosowany jest w instalacjach mediów agresywnych chemicznie, do pracy w atmosferach wybuchowych oraz do mediów o wysokiej temperaturze. Regulator posiada certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 00 ATEX 125X. BUDOWA Regulator składa się z dwóch głównych zespołów:• zaworu z przyłączami gwintowymi,• siłownika, którego […]

Reduktory ciśnienia

REDUKTOR CIŚNIENIA RCU-3

Posted on

ZASTOSOWANIE Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem, niezależnie od zmian ciśnienia zasilania, a ponadto zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia regulowanego. Stosowany jest w instalacjach wody, powietrza i gazów niepalnych. Zalecany do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, gdzie spełnia trzy funkcje:• reduktora umożliwiającego napełnianie instalacji wodą o odpowiednim […]